Beslag från förr...

 

  Alla detaljer är viktiga för helheten. Ett gammalt hus med moderna beslag har förlorat en del av sin själ.

  För att Du skall kunna bibehålla eller återskapa helheten tillverkar Eskilstuna Kulturbeslag nu många av de gamla beslagen för dörrar, fönster och köksskåp. Såväl handsmidda beslag av modeller från 1700- och 1800-talen som maskintillverkade beslag från 1860 till 1960.

  De flesta artiklarna levereras från lager. Skulle Du inte finna just de beslag du söker kan vi kanske specialtillverka dem.

  Rekvirera vår katalog eller vänd dig till närmaste återförsäljare.

  Vi levererar beslag till kungliga slott, herrgårdar, kyrkor, hyreshus, villor, torp och vedbodar.

E s k i l s t u n aK u l t u r b e s l a g

 

Varför inte också Ditt hus?

Välkommen in!