Om Kulturbeslag
KONTAKTA OSS
BESTÄLL KATALOG
Om Kulturbeslag
Ärade kund!

Den svenska beslagsindustrins vagga stod i Eskilstuna. Allt sedan 1600-talets andra hälft har Eskilstuna varit känd för sin järnmanufaktur. Handsmidet industrialiserades från 1800-talets mitt och en mängd små metallfabriker anlades för maskinell tillverkning av bl.a. olika typer av byggnadsbeslag.

Dessa spreds över hela landet och snart även på export. Eskilstunaindustrin dominerade fullständigt den svenska framställningen av beslag för dörrar och fönster såsom lås, dörrhantag, gångjärn och allehanda fönsterbeslag. Mot mitten av 1900-talet utvecklades byggandet snabbt och flera av de små verkstäderna kunde inte hänga med i utvecklingen. Samtidigt blev tillverkningen hos några företag så rationell, att ytterligare småföretag slogs ut.

Byggnadsbeslagen har i alla tider utvecklats. Först långsamt och senare allt snabbare. Gamla modeller och tillverkningsmetoder har försvunnit och nya introducerats.

Detta sammantaget har gjort att det idag inte finns någon, som fortfarande tillverkar alla de beslag, vi vant oss att se på dörrar och fönster.

ESKILSTUNA KULTURBESLAG AB vill dock föra sme´stadens traditioner vidare. Vi har därför tagit vid, där många av våra föregångare slutat. Efter deras modeller gör vi nu beslag av de välkända typerna. Vi framställer beslagen så som de såg ut förr. Vår tidsepok är ca 1700-1960. Det innebär att vi tillverkar såväl handsmidda beslag som rent fabriksgjorda produkter.

Förebilderna för våra beslag har vi hittat i bevarade kataloger men också - framför allt för det handsmidda sortimentet - från befintliga beslag på äldre byggnader.

Byggnadsvårdare och fönsterhantverkare har inspirerat oss att sätta igång. Själva drivs vi nu av en önskan att utöka sortimentet, för att så småningom kunna tillfredsställa de flesta önskemål om beslag för dörrar och fönster i gamla byggnader. Våra kunders krav och önskemål styr vårt handlande. Vi är inte nöjda förrän våra kunder är det.

Naturligtvis kommer vi att komplettera vår webbplats och tryckta katalog med flera sidor/blad varefter nya produkter blir tillgängliga.

Vi önskar er härmed välkommen till vår webbplats och hoppas att Ni får god nytta av den information som finns här. Det skulle glädja oss att snart få se Er som kund. Har ni några kommentarer, frågor och/eller önskemål får ni gärna höra av er per e-post eller telefon.

Högakningsfullt,

ESKILSTUNA KULTURBESLAG AB
 


Fönsterbeslag  |  Dörrbeslag  |  Gångjärn  |  Krokar  |  Skruv och färstdetaljer  |  Skåpbeslag  | Verktyg  
 
Eskilstuna Kulturbeslag AB
Fabriksgatan 5 | 633 46 Eskilstuna
Tel. 016-12 11 30 | Fax. 016-12 11 38
Besöksadress
Fabriksgatan 5 | Eskilstuna
 
Copyright 2014 Eskilstuna Kulturbeslag AB.
All rights reserved.
Beställ katalog | Företag | Privatperson
Om webbplatsen